Raad van Kerken in Nederland

Regio/Lokaal | Doe de oecumene-scan

De Raad van Kerken heeft een digitale scan ontwikkeld waarmee plaatselijke kerken hun oecumenische ontwikkeling kunnen verkennen. In tien minuten tot een kwartier vult de bezoeker van de website 25 vragen in. Op basis daarvan volgt er een rapportcijfer voor de plaatselijke oecumene, compleet met een beoordeling van de situatie en suggesties voor verdere stroomlijning van de samenwerking.


Klik hieronder om de oecumene-scan te doen: