Pelgrimeren in Groningen

Jaap van der Linden, ambassadeur van de Raad van Kerken, was aanwezig bij de opening van 2300 kilometer pelgrimswegen in Groningen. Hij verzorgde bij die opening een bijdrage, waarvan hij hier een impressie geeft. 

Zomaar te gaan met je mobiel in je hand

‘De echte pelgrimage is geen zoeken naar een ander landschap, maar kijken met andere ogen’. Deze spontane oneliner gaf Klaas van der Kamp, secretaris van de landelijke raad van kerken mij mee op weg naar deze bijeenkomst. Om jullie als geschenk aan te bieden bij het openen van het digitale netwerk van 2300 kilometers aan pelgrimsroutes, die jullie ons allen vandaag aanbieden. Geld hebben we niet om jullie cadeau te doen, maar wel enkele mooie uitspraken vanuit de gemeenschap van kerken.

Wij zochten als provinciale raad van kerken anderhalf jaar geleden naar wegen om te pelgrimeren in het noorden. En dat netwerk bleek juist in de maak te zijn! Dat merkten we, toen we in contact kwamen met Peter Dijkstra. Hij had het pelgrimeren ontdekt toen hij door overmacht gedwongen andere wegen moest inslaan in zijn leven. Omdat hij graag loopt, kwam hij op straat terecht. Hij ging het dorp uit, de wegen van het Groningse land op. En dat deed hem goed. Gaandeweg ga je met andere ogen kijken naar het landschap om je heen, maar ook naar jezelf, naar anderen, naar je leven.

Peter vond vrienden die mee liepen. Ieder had zijn eigen specifieke interesse: voor geschiedenis, architectuur, het landschap, de natuur, spiritualiteit. Peter was ook nog eens wegwijs op de digitale snelweg. En zo groeide het plan om een netwerk op te zetten met routes, kaarten, informatie, suggesties, om te pelgrimeren in Groningen.
Wij zochten naar zo’n netwerk omdat de Wereldraad van Kerken - in 2013 in Busan, Korea bijeen - ons heeft opgeroepen tot een pelgrimage van gerechtigheid en vrede.

Pelgrims zijn we sowieso. Het doortikken van de klok maakt ons tot pelgrims in de tijd. Zoveel onrecht in de wereld maakt ons onrustig. We kunnen niet blijven zitten waar we zitten! Dan toch maar voortgaan op de weg waarop we lopen…??

Nog een uitspraak vanuit de landelijke Raad voor jullie: ‘Pelgrimeren is meer dan zo maar lopen; er is richting en doel.’
Op welke weg lopen we eigenlijk? Waar gaat die weg naar toe? Daar word je je van bewust als je gaat pelgrimeren, alleen of met elkaar. Je ontdekt dat je ook anders kunt kijken naar de weg waarop je loopt. En naar het doel…
De Wereldraad vraagt onze aandacht voor wat nog achter de horizon ligt – dat land van gerechtigheid en vrede – vergeten we dat niet?! Waar loopt dan de weg daarheen?

Weer een Raadsgeschenk: ‘Door te pelgrimeren stel je je open voor datgene wat mensen om je heen nodig hebben om dichterbij het ideaal van gerechtigheid en vrede te komen. Gerechtigheid in Groningen heeft ongetwijfeld te maken met de manier waarop Nederland omgaat met zijn aardgaswinsten. En vrede heeft wellicht te maken met de manier waarop we oog hebben voor elkaar’.’


Op zondag 7 mei organiseert de Kerk en Bodembeweging in Groningen samen met de provinciale raad van kerken een pelgrimage naar Bedum. Op zoek naar gerechtigheid in Groningen.

Peter heeft de routes naar Bedum opgediept uit zijn netwerk: vanuit Loppersum, Winsum, Middelstum en Groningen. Met informatie over wat er te zien en te beleven is. Op 7 mei aangevuld met de ervaringen van mensen van wie we de huizen zullen zien: gescheurd, gestut – wat doet het met je als de aarde onder je voeten begint te grommen en te schuiven?
Wat zullen we al lopend anders gaan kijken! Als je samen loopt en praat of stil bent onderweg, gaat het besef van wat je hoort en ziet in je benen zitten en gaat het verlangen naar gerechtigheid leven in je binnenste.

Zo word je echt pelgrim, juist als je weer thuis bent en je werkzaamheden weer oppakt. De landelijke Raad zegt het zo mooi: ‘We gaan op weg om gerechtigheid te zaaien en om vrede te oogsten.’ Het samen op pad gaan helpt je om het visioen van gerechtigheid en vrede niet te vergeten, dat de profeten ons hebben aangereikt, dat Jezus heeft geleefd.
Daarom hebben wij als provinciale raad van kerken in oktober vorig jaar een convenant gesloten met de Stichting Pelgrimeren in Groningen. Om samen het pelgrimeren te stimuleren.

Daarom zijn we zo blij met dit netwerk aan routes dat ons vandaag wordt aangeboden, door een groep van enthousiaste lopers, die niet thuis in hun eigen kringetje bleven rondlopen, maar erop uit zijn gegaan, wegen hebben ontdekt door het Groningse land en ons aansteken met die pelgrim koorts.

Een laatste quote vanuit de oecumene: ‘Wie pelgrimeert, is in beweging; en beweging is het begin van verandering.’ Jullie geven ons, pelgrims onderweg, vandaag een groot geschenk: Zomaar te gaan met je mobiel in je hand…
Namens hen die jullie in beweging hebben gekregen en namens hen die in beweging gaan komen: hartelijk dank voor dit prachtig uitgevoerde, zeer informatieve en spirituele netwerk, dat jullie ons vandaag aanbieden.

Ik hoop dat velen zullen ontdekken dat je van pelgrimeren verandert!

Ds. Jaap van der Linden, 
ambassadeur van de Raad van Kerken in Nederland

Foto: Bij de opening speelde ook de commissaris van de koning René Paas een rol. Hier te zien met een pelgrimsstaf in zijn hand. 

Link naar de website: www.spig.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl