Human corridors

Er gaat een groep Nederlanders naar Rome om te praten met mensen van St. Egidio over de human corridors die in Italië zijn gevormd. Het gaat bij deze human corridors om mogelijkheden voor vluchtelingen om naar het westen te komen vanuit humanitaire overwegingen.

De Italiaanse overheid heeft eerder een overeenkomst getekend met onder meer kerkelijke organisaties om zo’n luchtbrug mogelijk te maken. Ook in Frankrijk is zo’n overeenkomst getekend met de overheid. Onderliggend idee is dat mensen die bijvoorbeeld medische hulp nodig hebben niet op formele gronden geweerd kunnen worden, maar alsnog in de gelegenheid gesteld worden naar het westen te komen. Overigens zijn de kosten die daarmee gepaard gaan wel voor rekening van de humanitaire en kerkelijke instellingen. En dan gaat het om de transportkosten, de eventuele medische hulp en ook de huisvesting in het migratieland.


De Nederlandse delegatie bestaat uit:
Marjanne de Haan (PAX)
Janneke Juffermans (PAX)
Michel Bucx (Vluchtelingenwerk Nederland)
Jasper Kuipers (Vluchtelingenwerk Nederland)
Joris van Gerven (Sant'Egidio Nederland)
Kees Nieuwerth (Nederlandse initiatiefgroep / Raad van Kerken)
Anne-Florence Tursi (Leger des Heils / Raad van Kerken)
Annelies Klinefelter (Doopsgezinden / Raad van Kerken)
Maria ter Steeg (Nederlandse initiatiefgroep)


Het bezoek vindt plaats op 2 mei.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl