Raad van Kerken in Nederland

2016 | Ontmoetingen op het kerkenpad

Rik Bronkhorst bewandelt voor de Raad van Kerken ’s Heeren wegen kriskras door Nederland. Hij laat ons kennismaken met de spiritualiteit en de ervaringen van de basis. Vandaag is hij neergestreken bij de PKN-gemeente Echtenerbrug-Oosterzee, Friesland. Een plattelandsgemeente met een nieuwe dominee. De Passion staat voor de deur.


Ik ben Sifra Baayen - Op ’t Land en ik ben sinds januari 2017 dominee van de PKN Echtenerbrug -Oosterzee. Ik ben van mijn familie de eerste die dominee is geworden, maar mijn familie is altijd wel actief bezig geweest met het geloof. Dominee worden was voor mij niet een uitgestippeld pad, maar een eigen keuze. Voor mij was het de vraag toen ik achttien werd: hoe kan ik het beste mijn steentje bijdragen aan Gods koninkrijk op aarde. Dat kan op zoveel verschillende manieren! Allerlei beroepen heb ik overwogen, van modeontwerper tot jurist, van psycholoog tot politicus. Maar ik kwam uit bij dominee.

Mijn beide ouders zijn staflid geweest bij het studentenwerk van de Navigators, een interkerkelijke studentenbeweging die wil meehelpen om op een eigentijdse manier Christus zichtbaar te maken aan mensen en nu zijn zij prettig tegendraadse leden van de Protestantse Gemeente Houten (PGHouten). Ik ben opgegroeid in een Samen Op Weg-kerk, en via de CWN (Charismatische Werkgemeenschap Nederland, voor christenen van allerlei kunne) en de licht evangelische jeugdkerk van de PGHouten ben ik lid geworden van de Domkerk, voor mij de meest liturgische kerk in protestants Nederland. Dus binnen protestants Nederland heb ik aardig wat gezien.

Waar ik gedurende mijn studie heel gelukkig van werd, is de reikwijdte van de christelijke traditie: Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen in India, en daar werkte ik in een klein katholiek kloostertje dat een school en kindertehuis runde. Daar ontmoette ik paters en broeders die dus datzelfde geloof deelden zoals ik dat in Nederland heb geleerd. Het evangelische van mijn tienertijd heb ik daarna wat achtergelaten, en zo kwam ik samen met mijn man terecht in de Domkerk, die zoveel mogelijk teruggrijpt op het geloof van de ongedeelde westerse kerk. Later toen ik mijn vak begon uit te oefenen, mixte ik dus wat elementen uit die oude tradities met het confessionele en ik nam verschillende vormen over uit het evangelische.


In mijn gemeente heb ik boeren en veel kleine ondernemers, die graag praktische dingen doen met het geloof. De samenleving krijgt dus volop aandacht vanuit de kerk met de diaconie en met vluchtelingenwerk. Als doeners zoeken we ook waar we de handen uit de mouwen kunnen steken, in Nederland, maar ook daarbuiten via Kerk in Actie en Worldservants (Internationale vrijwilligersorganisatie op protestant-christelijke grondslag). Het is niet altijd makkelijk om aan het geloof daden maar ook woorden te geven, daar zetten gemeenteleden stappen in.

Een van de gemeenteleden heeft bedacht dat wij een Passion gaan uitvoeren in onze dorpen, en dat gaan we dan ook doen! Alle vormen van muziek, dans, creativiteit en handvaardigheid worden bij elkaar genomen en daar komt een krachtig passiespel uit, wat mooi en nabij is. Je merkt dat het zowel iets doet voor de mensen die meewerken aan het stuk, als de mensen die we ermee proberen te bereiken.


Rik Bronkhorst,
Journalistiek ambassadeur van de Raad van kerken Nederland.

Dit is het eerste deel van een tweeluik. Deel twee plaatsen we binnenkort op deze pagina.