Op weg naar geluk

Downloaden brochure pdf: klik hier  Omslag: klik hier

Papieren versie: uitverkocht!!!

Gespreksvragen
'Op weg naar geluk' heeft iets weg van een mozaïek. Het zijn allemaal verschillende stukken, die allerlei aspecten uit verschillende religies laten zien, maar samen één geheel vormen. Er zijn gedeelten bij, die gemakkelijk te begrijpen zijn of die we al min of meer kennen. Andere gedeelten zullen misschien meer moeite kosten om die te begrijpen.
Als er voor gekozen wordt om deze uitgave van Oecumenische Bezinning samen te gaan lezen en bespreken, dan kan dit aan de hand van de volgende vragen.

Bij de Portretten:
-    Wat spreekt u het meest aan?
-    Herkent u dit bij andere jongeren die u ontmoet?
-    Hoe stond u er zelf in op die leeftijd?
-    Hoe zou u zelf onder woorden brengen wat u gelukkig maakt?

Bij het Omgaan met de heilige boeken:
-    Welke nieuw inzichten hebt u gekregen na het lezen van deze hoofdstukken?
-    Ziet u overeenkomsten en verschillen in de manier waarop de joden, de christenen en de moslims omgaan met het gezag van hun heilige boeken?
-    Wat vind u van de manier waarop de hindoes en de  boeddhisten omgaan met hun heilige boeken?
-    Wat helpt ons om een gelukkiger mens te worden bij onze manier van omgaan met ons heilig boek?

Bij De weg:
-    Lees de woorden uit de verschillende religieuze tradities aandachtig door en probeer ze te begrijpen.
-    Spreek daarna twee aan twee één uitspraak uit elke religie verder door.
-    Deel de resultaten hiervan in de plenaire groep.
-    Wat hebben we hier van geleerd?

Bij het Omgaan met andersgelovigen:
-    In het artikel over het christendom wordt op basis van het Tweede Vaticaans Concilie gesproken over ‘sporen van goddelijke waarheid’ in andere religies en culturen. In hoeverre delen we dit en welke argumenten hebben we hier voor?
-    In het artikel over het jodendom wordt uitgelegd dat joodse kinderen leren dat verhalen uit de bijbel meerder betekenissen kunnen hebben, zodat ze leren omgaan met diverse meningen en daarbij de ander in hun waarde laten. Hoe geef je hier in het dagelijkse leven vorm aan? En hoe doe je dat als die ander totaal anders denkt dan jij?
-     In het artikel over hindoeïsme staat dat de hindoe-identiteit altijd brokkelig is, een composiet, een samenvoeging van heel heterogene elementen. Herkennen we dit bij ons zelf? In hoeverre is onze eigen identiteit ook samengesteld uit meerdere elementen? Welke elementen zijn belangrijk voor onze eigen identiteit?
-    In het artikel over de overheid en de godsdienst wordt gewezen op de neutraliteit van de staat, zodat alle (religieuze) instellingen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk debat. Bij religie wordt vervolgens opgemerkt: haar verbindende rol moet ze voluit kunnen en willen vervullen, met het oog op de kwaliteit van onze samenleving. Welke rol zou uw eigen religie hierin kunnen vervullen en wat kunt u daar zelf aan bijdragen?
Misschien is het ook goed om in dit kader het hoofdstuk van het geschenk van de geloofsverschillen mee te nemen:
-    Ds. Samuel Packiam zegt: “Ik zou iedereen in Nederland willen uitnodigen om de diversiteit van de religies met ons mee te vieren en zo samen het geloof te verdiepen.” Op welke manier kunnen de religies in Nederland elkaar verrijken? Heb je uit je eigen leven een voorbeeld dat iets of iemand van een andere religie jouw leven of jouw geloof verrijkt heeft?

Bij Teksten en hun context:
Dit zullen voor de meeste mensen waarschijnlijk  de moeilijkst te begrijpen hoofdstukken zijn.
Misschien is het juist daarom goed om twee teksten te kiezen en die samen nauwkeurig te lezen, bijvoorbeeld door de gekozen tekst eerst individueel te lezen en in de kantlijn aan te geven, wat je niet snapt (met een ? teken), wat nieuw voor je is (met een !)  en wat je treft (met een →). Vervolgens kan dit samen besproken worden. Dit kan worden afgerond met samen op een rij te zetten wat we geleerd hebben.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl