Den Haag, 15 april 2017: Nacht van de Hoop

“Tijd om te denken en te voelen, stil te staan.” “Jezelf kunnen zijn in deze bijzondere nacht.” “Ontmoeting, bezinning, inspiratie, zijn wie ik ben!” Zomaar enkele stemmen over de Nacht van de Hoop. Na een jaar pauze is de Nacht van de Hoop terug van weggeweest! De organisatoren misten het té erg en bleken niet de enige. Zo hebben zij besloten om deze bijzondere Nacht nieuw leven in te blazen.

Wel werd het tijd voor iets nieuws, een nieuw experiment. Er is gekozen voor een lichtere vorm: korter en met een eenvoudiger programma en inrichting. Maar met dezelfde krachtige symboliek: uitzien naar een nieuw begin, van donker naar licht. Oftewel: De Nacht van de Hoop – light edition!

In het spoor van de oude traditie van een paaswake wordt er stilgestaan bij het leven, de lichte én de donkere kant. Er is bezinning op waar mensen op wachten, waar mensen naar uitzien. Dat gebeurt in een 'open space' waar verschillende vormen van ‘waken’ kunnen worden uitgeprobeerd. Met muziek, meditatie, dans, schilderen, oude verhalen, lichtritueel, een toost op het leven en meer.

Zaterdag 15 april 2017, Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12, Den Haag, 19:00 – 0:00 uur.

Voor alle informatie en opgave: www.nachtvandehoop.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl