Raad van Kerken in Nederland

2016 | Vrouwensynode

Op 25 – 26 maart 2017 vindt het weekend van de Oecumenische Vrouwensynode plaats. Het thema is: ‘Do you care?!’ Het gaat over bezieling en motivatie. Er zijn workshops, inleidingen, vieringen. Wie wil kan er bij zijn. Eén van de spreeksters, Janneke Stegeman, komt op de website van de Vrouwensynode al aan het woord. We geven hieronder enkele vereenvoudigde fragmenten weer. 

De Oecumenische Vrouwensynode zet zich in voor de positie van vrouwen in de kerk. Een belangrijk punt?


Janneke Stegeman: De positie van vrouwen in de kerk is nog steeds een punt dat aandacht vraagt.


Het thema ‘Do you care?!’ drukt een bepaalde bezorgdheid uit, zo lijkt het.


Janneke Stegeman: Ik maak me zorgen om de positie van vrouwen in de kerk. Ook de positie van religie in Nederland vind ik zorgwekkend: religie wordt toenemend als iets negatiefs gezien.


In hoeverre gaat Stegeman daar op activistische wijze tegenin?


Janneke Stegeman: Ik hou van de combinatie van geloof en activisme. Maar ik zou mezelf geen activist noemen: ik geef lezingen en schrijf, maar sta niet op de barricades.

Welke mensen inspireren Stegeman?

Janneke Stegeman: Mensen zoals Nawal Mustafa (Amnesty International), Quinsy Gario en Anne Dijk (islamoloog) inspireren mij. Zij hebben een andere positie in de samenleving dan ik als witte christen, en brengen me op nieuwe gedachten.


De lezing van Stegeman heeft de titel: ‘Paternalisme voorbij – een zorgeloos feministisch gedachtenexperiment’. Daarin worden vraagtekens gezet bij het klassieke beeld van de broodwinnende, dominante man en de zorgende (en bezorgde) vrouw.


Janneke Stegeman: Tegenover de onderwerpende man stond de zorgende vrouw. De man onderwerpt, de vrouw zorgt, en maakt zich zorgen. Ik wil een gedachtenexperiment doen: Als we de basishouding van onderwerping loslaten, wat gebeurt er dan met onze bezorgdheid? En welke houding kan daarvoor in de plaats komen?


Verantwoordelijkheid voelen kan uitmonden in een verkapte vorm van paternalisme en bemoeizucht. Betrokken zijn bij anderen kan leiden tot betweterij. Is er een vorm van zorg en bezorgdheid mogelijk die niet gekoppeld is aan gender en vaste rolpatronen?


Janneke Stegeman: In mijn lezing wil ik nadenken over een opbouwende vorm van bezorgdheid. Bezorgdheid kan heel vermoeiend zijn, vooral als je telkens denkt dat jij zélf de beste oplossing hebt of moet hebben: dan krijg je al gauw een koloniale en paternalistische houding. Ook vrouwen kunnen dat hebben, als het over opvoeding gaat bijvoorbeeld. Het kan bevrijdend en inspirerend zijn dan te bedenken dat je ook heel veel níet weet - en dat er input is van een jonge generatie met andere posities en perspectieven.

Naast de lezing van Janneke Stegeman over ‘Paternalisme voorbij – een zorgeloos feministisch gedachtenexperiment’ zijn er allerlei workshops en ook lezingen van Nora Asrami over ‘Neem een pluriforme samenleving ter harte’ en Marleen Stelling ‘Take care met Etty Hillesum en kokosolie’. De bijeenkomst vindt plaats in West Cord Hotel in Delft. Ontvangst zaterdag vanaf 9.30 uur en het loopt door tot zondag 16.45 uur als de afsluiting plaatsvindt.


Het Synodeweekend wordt gehouden op 25-26 maart 2017 in Delft. Voor meer informatie en opgave: www.vrouwensynode.nl/synodeweekend. Bellen kan ook: Arine Benschop, 06 – 44 15 41 85.

Voor het volledige interview: zie de website van de oecumenische vrouwensynode.