Informatie voor zorgzoekers

De gemeente Alphen heeft de nodige ervaring met onverwachte problemen. Er was bijvoorbeeld een aanslag in een winkelcentrum. Er waren problemen met een te plaatsen brug. Al die ervaringen hebben de pastores in Alphen er toe gebracht een speciale telefoondienst in het leven te roepen. Ze wijzen op deze dienst met een tekst op een leaflet. Die tekst nemen we hieronder op, mogelijk als inspiratie voor andere plaatsen. De telefoon zelf, die men kan bellen, wordt per toerbeurt beheerd door één van de pastores. En zoals de tekst duidelijk maakt: de telefoon wordt ook veel breder ingezet. Het leaflet zelf is gedrukt in witte kleuren op een blauwe en groene achtergrond en heeft het logo van de Raad van Kerken in Alphen aan den Rijn. 

Welkom

Bent u of is een verwante van u ernstig of langdurig ziek of is er een andere zorgelijke situatie? Dan kunnen allerlei levensvragen bij u opkomen. 

Bent u inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn en wilt u over die vragen eens van gedachten wisselen en wat dingen op een rijtje zetten of hebt u behoefte aan een luisterend oor?

In Alphen aan den Rijn kan dat via een speciale telefoon (06 - 480 60 165). U kunt ondersteuning of begeleiding ontvangen van een (professionele) geestelijk verzorger. Wij zijn er voor mensen met wat voor levensovertuiging dan ook, gelovig of niet. Samen bespreken we welke ondersteuning het beste past. 

Zie ook: www.raadvankerkenalphenaandenrijn.nl

Op de achterzijde staat: 

Informatie voor zorgverleners

Omgaan met levensvragen 

Wanneer u werkt in de zorg, krijgt u soms te maken met levensvragen van uw patiënten of cliënten. Vaak gaat dit terloops tussen andere dingen door. Soms heeft u een goed contact, maar wordt uw cliënt uit uw instelling ontslagen. Hij/zij gaat naar huis en het contact houdt op, terwijl een vervolg zeer op prijs zou worden gesteld. 

Zoekt u voor uw patiënt of cliënt uit Alphen aan den Rijn professionele ondersteuning, dan kunt u als zorgverlener verwijzen naar de Telefoon Geestelijke Verzorging Alphen aan den Rijn (initiatief van de samenwerkende kerken in Alphen aan den Rijn onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Alphen aan den Rijn). 

www.raadvankerkenalphenaandenrijn.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl