Oosterwolde, 3 april 2017: Jaarvergadering RvK Friesland

De Raad van Kerken Fryslân nodigt u van harte uit voor haar jaarvergadering op maandag 3 april as., 19.30 uur – 21.30 uur, in de R.K. Kerk te Oosterwolde, Quadoelenweg 4. Deze avond staat in het teken van de ‘Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede’ en ontmoeting met elkaar.


Programma:

19.30u Welkom door pastor Pascal Huiting
19.35u Inleiding ‘Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede’ door ds. Margarithe Veen
19.50u Inleiding Arme Kant Fryslân door dhr. R. de Vries
20.05u Gesprek
20.25u Pauze
20.45u Uitwisseling activiteiten aanwezige Lokale Raden van Kerken in Fryslân
21.15u Mededelingen vanuit de RvK Fryslân: Jaarverslag 2016 & Vooruitblik 2017-2018
Afscheid ds. Ulbe Tjallingii als ambtelijk secretaris v.d. Raad van Kerken Fryslân
21.30u Afsluiting

Een ieder die geïnteresseerd is, is welkom.
Namens de Raad van Kerken Fryslân,

Ds. Margarithe Veen,
Voorzitter.

Raad van Kerken Fryslân, Schouw 7, 8531 BJ Lemmer. Email: pastor.huiting@gmail.com.

Download de uitnodiging hier [PDF].

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl