Collecte

De Raad van Kerken is begonnen met een actie om lokale gemeentes, parochies, en vooral lokale Raden van Kerken te bewegen om één keer per jaar een collecte te houden voor de landelijke Raad.

Ik kan daar best een mooi verhaal over houden, over hoe zo’n collecte de verbondenheid verstekt tussen de lokale en de landelijke oecumene, en hoe goed het is elkaar op die manier te steunen.

De harde werkelijkheid is dat de Raad van Kerken een tekort heeft op de begroting. Ik wil daar niet dramatisch over doen, want het is nog steeds zo dat het grootste deel van de begroting gedragen worden door de landelijke lidkerken. En dat moet ook zo zijn. Maar we zoeken nog aanvulling. Want ook een bescheiden tekort is een groot probleem, als het een tekort is dat elk jaar weer terugkomt. Dat leidt onherroepelijk tot het einde. Zo duidelijk wil ik er ook wel over zijn.

We zijn als landelijk instituut een zuinige instelling. Met heel weinig betaalde uren wordt heel veel werk verricht. Zie ook deze mooie informatieve website, onze blad het Oecumenisch Bulletin, de e-nieuwsbrief. Professioneel veel voor weinig. Dat is het. Dat zeg ik als (onbetaalde) voorzitter met trots over de mensen die het werk doen.

In de oecumene in onze steden en dorpen wordt hard gewerkt door pastores en vrijwilligers. Goed werk gebeurt daar, veel ook. De landelijke Raad van Kerken biedt met haar producten ondersteuning aan de lokale oecumene: Door het geven van informatie over ontwikkelingen in de oecumene, digitaal en op papier, door het organiseren van landelijke bijeenkomsten en evenementen, door het uitgeven van het (gratis) materiaal voor de Week van Gebed voor de Eenheid, door het uitgeven van het Oecumenisch Leesrooster De Eerste Dag (gebruikt u het ook?), gespreksmateraal rond verschillende thema’s etc.

Ook in het belang van de lokale oecumene vraag ik: Doe mee!

Met zoveel aktieve lokale oecumene moeten we dit kunnen laten slagen. Als bij wijze van spreken in elke gemeente één keer per jaar honderd euro wordt opgehaald… Dat zou een mooie basis zijn voor de toekomst.

Hartelijk dank!


Dirk Gudde, voorzitter

Zie ook onze FAQ-pagina over dit initiatief.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl