Raad van Kerken in Nederland

2016 | Collecte

De Raad van Kerken heeft 50.000 euro per jaar nodig vanuit de collecten die parochies en kerken plaatselijk houden. We vragen daarom alle plaatselijke raden van kerken om het onderwerp aan te kaarten bij de kerken locaal.

Een groeiend aantal kerken geeft gehoor aan deze oproep. Meestal is er een speciale (extra) collecte voor de Raad in de eigen kerkelijke gemeente of parochie. Soms wordt het bedrag nog verdubbeld door de diaconie. Vaak ook worden collectes uit gezamenlijke diensten bestemd voor de landelijke Raad van Kerken. Iedere maand zijn er bemoedigende berichten en bijdragen. 

De Raad heeft in eerste instantie kerken, gemeenten en parochies gevraagd om 11 juni als collectemoment te kiezen. Verschillende kerken hebben dat gedaan en er is dan ook al een substantieel deel van het geld binnengekomen. Maar het is nog niet voldoende. Daarom doen we een beroep op u: bestem één van uw collecten plaatselijk voor de landelijke Raad.

Als u dat wilt kunt u folders gratis bestellen bij het bureau van de landelijke raad. Die kunt u dan in de dienst klaarleggen op de stoelen of een week voor de collecte al uitdelen, zodat mensen een idee hebben van waar het geld naar toe gaat. Het totaalbedrag kunt u overmaken ten name van de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken, NL09 INGB 0000 5598 39, t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland o.v.v. collecte of gift. De persoonlijke bijdragen zijn aftrekbaar van de belasting.  

Iemand die persoonlijk een gift overmaakte, schreef: 'Ik vind het belangrijk dat het oecumenische werk verder gaat. Vandaar'. 

Iemand die de opbrengst van de collecte stuurde, vertelde in een begeleidend telefoongesprek: 'We hebben bij een oecumenische dienst gecollecteerd voor de landelijke Raad. Vroeger zochten we een ander doel, maar we begrijpen dat er nu voor ons landelijke werk geld nodig is en we vinden het belangrijk dat het oecumenische werk landelijk zichtbaar blijft en een stimulans krijgt'. 

Bij het bureau komen allerlei vragen binnen over de collecte. Klik hier voor FAQ.

Downloaden folder: klik hier

Voor uitleg van de voorzitter Dirk Gudde over de noodzaak te collecteren: klik hier

Hele mooie giften zijn er al binnengekomen van het Leger des Heils en van de raad van kerken in Arnhem. Verder waren er in de achterliggende maand onder meer bijdragen van de parochie Hildegard van Bingen, de parochie St. Maarten, een verenigde doopsgezinde gemeente, de oud-katholieke kerk in Culemborg, de raad van kerken in Weesp, de diaconie van IJhorst-De Wijk, de diaconie van Zuiderkogge, de St. Theresiakerk, de raad van kerken Halfweg-Zwanenburg etc. etc. Er zijn er tientallen. Mooie giften zijn er ook van particulieren. Iemand gaf een substantieel bedrag en verduidelijkte: 'Ik vind dat de raad gewoon goed bezig is'. 

We vragen plaatselijke raden van kerken het thema aanhangig te maken bij de plaatselijke kerken. We hopen op een collecte in elk van de kerken, bijvoorbeeld een ingelaste deurcollecte. En we weten dat enkele raden van kerken er in zijn geslaagd om de collecte jaarlijks te laten terugkeren als addendum op het rooster. We zijn daar dankbaar voor! Het maakt het voor ons mogelijk om het werk structureel invulling te blijven geven. 

Foto's:
1. Folder
2. Poster