Raad van Kerken in Nederland

2016 | Collecte

De Raad van Kerken heeft 50.000 euro per jaar nodig vanuit de collecten die parochies en kerken plaatselijk houden. We vragen daarom alle plaatselijke raden van kerken om het onderwerp aan te kaarten bij de kerken locaal.

De Raad heeft in eerste instantie kerken, gemeenten en parochies gevraagd om 11 juni als collectemoment te kiezen. Verschillende kerken hebben dat gedaan en er is dan ook al een substantieel deel van het geld binnengekomen. Maar het is nog niet voldoende. Daarom doen we een beroep op u: bestem één van uw collecten plaatselijk voor de landelijke Raad.
Als u dat wilt kunt u folders gratis bestellen bij het bureau van de landelijke raad. Die kunt u dan in de dienst klaarleggen op de stoelen of een week voor de collecte al uitdelen, zodat mensen een idee hebben van waar het geld naar toe gaat. Het totaalbedrag kunt u overmaken ten name van de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken, NL09 INGB 0000 5598 39, t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland o.v.v. collecte of gift. De persoonlijke bijdragen zijn aftrekbaar van de belasting.  

Iemand die persoonlijk een gift overmaakte, schreef: 'Ik vind het belangrijk dat het oecumenische werk verder gaat. Vandaar'. 

Iemand die de opbrengst van de collecte stuurde, vertelde in een begeleidend telefoongesprek: 'We hebben bij een oecumenische dienst gecollecteerd voor de landelijke Raad. Vroeger zochten we een ander doel, maar we begrijpen dat er nu voor ons landelijke werk geld nodig is en we vinden het belangrijk dat het oecumenische werk landelijk zichtbaar blijft en een stimulans krijgt'. 

Bij het bureau komen allerlei vragen binnen over de collecte. Klik hier voor FAQ.

Downloaden folder: klik hier

Voor uitleg van de voorzitter Dirk Gudde over de noodzaak te collecteren: klik hier

Hele mooie giften zijn er al binnengekomen van het Leger des Heils en van de raad van kerken in Arnhem. En dan halen we er twee naar voren. Maar er zijn er tientallen. Mooie giften zijn er ook van particulieren. Iemand gaf een substantieel bedrag en verduidelijkte: 'Ik vind dat de raad gewoon goed bezig is'.