Raad van Kerken in Nederland

Kerkproeverij 2018 | Nieuwsbrief Kerkproeverij, nr. 2

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief Kerkproeverij, een initiatief in de periode 1 januari – 1 oktober 2017 om iedereen bij te praten over recente ontwikkelingen in de campagne Kerkproeverij, die uitmondt in een kerkdienst waarvoor kerkleden gasten uitnodigen om mee naar de kerk te komen. Deze kerkdienst in uw eigen woonplaats kan worden gehouden op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017.
________________________________________
 
Aanmeldingen
De eerste plaatselijke gemeentes en parochies hebben inmiddels gemaild dat ze willen meedoen met de missionaire campagne 'Kerkproeverij'. Nog groter is het aantal plaatsen dat om meer informatie heeft gevraagd om het bestuur van de plaatselijke gemeente of parochie van informatie te voorzien ten einde te beoordelen of de campagne bij de activiteiten van de eigen gemeente past. We verwijzen als organisatie van de campagne op landelijk niveau onder meer naar de website van de Raad van Kerken, waar meer informatie is te vinden: klik hier. In de loop van de tijd wordt steeds informatie toegevoegd.
 
Vragen
Om tegemoet te komen aan veel voorkomende vragen is er op de website een Frequently Asked Questions (FAQ) te vinden, waarop antwoorden te vinden zijn op vragen die regelmatig gesteld worden. Als uw vraag ontbreekt, schroom niet die digitaal of telefonisch te stellen. We gaan er graag op in. En als we vermoeden dat uw vraag ook bij anderen leeft, zullen we de lijst van FAQ uitbreiden: klik hier.
 
Berichten doorgeven
Iedere kerk die landelijk meedoet, heeft een contactpersoon aangewezen voor het kerkelijk verband. We zouden het leuk vinden als deze contactpersonen af en toe iets vertellen van hun ervaringen. Je kunt ontwikkelingen doorgeven die ook voor anderen wellicht interessant zijn en wij zullen dan een bericht in deze nieuwsbrief opnemen. Zo kunnen wij elkaar stimuleren. Ook mensen die plaatselijk actief zijn en iets willen doorgeven worden hartelijk uitgenodigd dat te doen.
 
Toolkit
Als subpagina van de webpagina 'Kerkproeverij' onder 'Toolkit' kan men binnenkort materialen vinden die men in eigen kring plaatselijk kan gebruiken. De toolkit zal de komende maanden steeds verder worden uitgebouwd. Kerken kunnen zich plaatselijk op die manier verder voorbereiden op de tweede zondag in september, als gemeenteleden en parochianen zelf iemand uitnodigen om een keer met hen naar de kerk te gaan.
 
Communicatieteam
Communicatiespecialisten van de kerken en de omroepen zijn aangewezen en komen binnenkort bij elkaar om een fijnmazige en effectieve communicatiestrategie op te zetten. De groep staat onder leiding van Rachèl Koopman (EO) en bestaat uit onder meer Jan Willem Janse (MissieNederland), Tom Mikkers (EO), Maaike Oosten (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt), Janet van Dijk (Protestantse Kerk in Nederland), Reinder van Dijk (KRO/NCRV), en een vertegenwoordiger vanuit de RKK. 

Duitsland
De Duitse kerken hebben besloten om net als in Nederland een speciale ‘Back to Church-Sunday’ te organiseren. Zoals bekend werkt Nederland toe naar het tweede weekend van september in 2017, de Duitsers starten een jaar later, in 2018.
 
________________________________________
Deze uitgave ‘Nieuwsbrief kerkproeverij’ verschijnt maandelijks in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2017. De uitgave is bedoeld voor iedereen die plaatselijk of elders in de kerk verantwoordelijkheid wil nemen voor de kerkproeverij, zodat het plaatselijk met passie kan worden opgepakt.  Dit is Nieuwsbrief nr. 2.