Boek van Arnold De Graaff

Een boek met meer dan 900 pagina's. De Raad van Kerken kreeg onlangs een exemplaar. Een soort bewijsnummer was het, tegelijk een uitnodiging er aandacht aan te besteden. Negenhonderd pagina's. Alleen een Bijbel en een telefoonboek zijn dikker. Het prikkelde direct de nieuwsgierigheid.Het is geschreven door Arnold de Graaff, en de titel luidt: 'The Gods in Whom They Trusted', de ondertitel luidt: 'The Disintegrative Effects of Capitalism'. 

In een begeleidend schrijven legt de auteur in toegankelijk Engels uit waarom juist de Raad een exemplaar krijgt: 'In dit boek heb ik geprobeerd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een alternatieve manier van leven gebaseerd op een set van waarden anders dan de neoliberale moraal die men wereldwijd zo sterk verbreid vindt. Het boek biedt een fundament en een gids voor allen die zoeken naar een alternatieve ontwikkeling en een meer verzoende manier om het leven inhoud te geven'. 

En dan volgt een laudatio: 'Ik heb met waardering recente publicaties gelezen van de Raad van Kerken in Nederland over dit thema en natuurlijk ook eerder werk van het MCKS. In de hoofdstukken 9 en 10 noem ik ook concrete namen van mensen die aan de discussie hebben bijgedragen over klimaatveranderingen, neoliberaal kapitalisme en ethiek'. De auteur verwijst in de betreffende hoofdstukken onder meer regelmatig naar de Accra Verklaring en naar publicaties van de Lutherse Wereldfederatie. Nederlandse namen die in de literatuurlijst terugkeren zijn onder meer: H. Achterhuis, B. Berendsen, L. Laeyendecker, H. van der Loo, W. van Rijen, G. Dekker, A.L. Molendijk, H. Stoffels, F.R. Ankersmit, C.A. van Peursen. Op de vele honderden namen, die alleen al vijftig pagina's in beslag nemen, sneeuwt die Nederlandse inbreng overigens onder bij de vele, vele namen van Engelstalige auteurs. 

In zijn voorwoord dankt de auteur onder meer de mensen die hij leerde kennen in Amsterdam: 'My intensive study of the exegesis and interpretation of the Hebrew Scriptures has been an exciting and rewarding part of my journey thanks to a number of outstanding Dutch biblical scholars like Talstra, Becking, Noort, Dijkstra, Sprong, and many others. Although I differ with their ultimate faith interpretation, they have helped me to make the transition from the traditional faith of my upbringing to a new vision of life. That vision and way of life echoes the witness of the ancient prophets: do not serve the idols, that is, do not deify any aspect of life because that will lead to distortion and disintegration'. 

De studie laat zien hoe het neoliberalisme tot vernietiging van het ecosysteem leidt en dat onbeperkte groei een catastrofe tot gevolg heeft, waarbij enkelen zich buitensporig verrijken ten koste van vele anderen. Hij noemt de neoliberale ideologie ééndimensionaal. Hij pleit voor een utopische droom gebaseerd op haalbare ecologische, economische en ethische alternatieven. 

Arnold De Graaff, is geboren in Delft. Hij emigreerde naar Canada in 1961. Hij sloot zich aan bij de Christian Reformed Church en studeerde theologie aan het Calvin College in Grand Rapids, Michigan. Het boek is via Amazone te bestellen en kost 35,99 dollar. 


Bron: The Gods in Whom They Trusted; en een artikel in Orangeville Citizen

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl