Raad van Kerken in Nederland

2016 | Vastenboekje

Elk jaar verschijnt op initiatief van de Oud-Katholieke Kerk voor de Veertigdagentijd een boekje met overdenkingen en gebeden om te gebruiken bij deze bijzondere tijd op weg naar Pasen. Dit jaar zijn ervaringen verwerkt van mensen die met mgr. Joris Vercammen een pelgrimstocht hebben gemaakt door Noorwegen in het voetspoor van Dag Hammerskjöld. ‘Een paar verzwikte enkels, moeie knieën, zere ruggen, volgelopen schoenen en honderden muggenbeten verder. Maar wat een stilte’.

De Oud-Katholieken bieden de uitgave ook aan aan andere kerken als bijdrage aan de pelgrimage van gerechtigheid en vrede, het centrale thema in de oecumenische samenwerking tot 2021. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, is daarom gevraagd een stuk of zeven meditaties te schrijven bij de pelgrimspsalmen uit de Bijbel.


Hieronder volgt een meditatie bij Psalm 124 en een daarbij behorend gebed.


Psalm 124: Water

Psalm 124 is vast door iemand geschreven die familie heeft bij ons hier in de Lage Landen. Want in een land als Israël waar je om elke druppel water vecht, weet je niet wat het is: dat het water - zoals de tekst zegt - je kan meesleuren. Maar wij in dit kikkerlandje weten welke dreiging de zee kan ontwikkelen. Als de straffe wind zich er mee gaat bemoeien, is de kracht niets ontziend. De zee is daarmee symbool bij ons voor alles wat je kan overmeesteren. Hoe machtig kan het water zich ontwikkelen als druppels stromen worden? Hoe machtig is het kwaad als een verkeerde gedachte tot mainstream cultuur wordt? Als gerechtigheid en vrede worden verkracht. Als je je drenkeling voelt in een ziedende wereld. De dichter heeft soortgelijke ervaringen en heeft ze ongeschonden overleefd. Hij belijdt: ‘Als de Heer er niet was geweest, was me dit niet gelukt’.


Ons leven is pelgrimeren;
als gaan over een dijk,
met regen in ’t gezicht
met striemende, dwarrelende winden,
met naast ons kolkend water,
dat zich omhoogstuwt tegen de boorden van gras en klei.
Here, reis mee met ons,
pelgrims door laagland.
Maak dat wij, pelgrims, steeds meer vertrouwd raken met elkaar
en dat we op goede voet met u leven.

De uitgave kreeg de titel ‘De ene voet voor de andere’. Ondertitel is: Gedachten en gebeden voor de veertigdagentijd in het voetspoor van Dag Hammerrskjöld. Het boekje is in de boekhandel en bij het bureau van de OKK (webservice) te krijgen en kost € 7,50.

Foto: Omslag