Raad van Kerken in Nederland

Geloof | Kerkproeverij


10 september 2017: Ruim 450 kerken hebben dit weekend meegedaan aan de eerste Nederlandse Kerkproeverij, een actie waarbij kerkgangers anderen (vrienden, kennissen, buren, collega's) uitnodigen om eens mee te gaan naar een dienst in hun vaste godshuis, om daar van geloof en kerkgemeenschap te ,,proeven''. Deze eerste Kerkproeverij is een initiatief van de Raad van Kerken en wordt ondersteund door 22 kerkgenootschappen.

In de Brandsmaparochie in Bolsward mocht pastoor Arjen Bultsma naast 100 ‘gewone’ kerkgangers ook 40 gasten verwelkomen. Na de mis volgde een bijbelse proeverij met o.a.  cake uit de tijd van de bijbel, Syrisch brood, druiven en olijven. De gasten kregen een goodiebag mee met wat te lezen en wat te proeven. Voorzitter Henny Brouwer van de Zalige Titus Brandsmaparochie in Bolsward vertelt dat de kerkganger het lastig vonden om mensen uit te nodigen naar de mis, maar na afloop waren er vooral  enthousiaste reacties vanwege de bijzondere ervaring.


Bij de protestantse Maartenskerk in Doorn meldde zich zondagmorgen zo’n 75 gasten extra naast de eigen gemeente van 150 bezoekers. Naast de gewone kerkliederen schalde ook het Morning has Broken van Cat Stevens door de kerk en kon door de bezoekers van de protestantse dienst rond de gebeden een kaarsje worden aangestoken. Dominee Sophie Hofstee van de Maartenskerk had bij de voorbereiding duidelijk rekening gehouden met de gasten. Zo werd vaak uitgelegd wat de betekenis is van het lezen uit de bijbel, het bidden en het houden van een preek. “De meeste bezoekers vertelden mij dat ze ervan genoten hadden, sommigen waren verrast dat er zo’n jonge dominee op de kansel stond”, aldus de 28 jarige dominee Hofstee.


De landelijke Raad van Kerken onderzoekt de komende weken wat al die 450  kerken voor ervaringen hebben opgedaan met de Kerkproeverij, om te zien of in 2018 de tweede aflevering georganiseerd wordt.
Feedback
Om de ervaringen goed te evalueren hebben we uw hulp nodig. Zou u als kerk, plaatselijke gemeente, individuele persoon de hier aangeboden enquête willen invullen? U helpt ons daarmee om te zien of het zinvol is een volgend jaar opnieuw zoiets als Kerkproeverij te organiseren: klik hier voor enquête, en hier voor achtergrond bij eventueel vervolg.

Er waren diverse hulpmiddelen ontwikkeld die konden helpen bij de organisatie. We laten de opsomming hier nog even staan. Wie weet komt het alsnog van pas.  

CAMPAGNEMATERIAAL:

1. Wilt u het logo van kerkproeverij gebruiken? klik hier. (klein / voor drukwerk, of pdf)

2. Wilt u kaarten gebruiken bij de campagne? Klik hier.

3. Wilt u posters gebruiken bij de campagne? Klik hier.

4. Wilt u tips om mensen uit te nodigen? Klik hier.

5. Wilt u een toerustingsboek vanuit de RK-achtergrond? Klik hier.

6. Wilt u een toerustingsboek van Michael Harvey? Klik hier.

7. Wilt u een gratis box met Nieuwe Testamentjes om weg te geven? Klik hier

8. Wilt u suggesties voor meditatie en bezinning (PKN-achtergrond)? Van Wim Hendriks: klik hier; van Sophie Hofstee: klik hier. Wilt u suggesties voor meditatie voorafgaand aan de zondag van de kerkproeverij van Jeroen Herben (Leger des Heils)? Klik  hier voor de introductie en hier voor de uitwerking.

9. Wilt u ideeën om meer dan alleen een dienst te organiseren? Klik hier.

10. Wilt u een promotiefilmpje laten zien voor 9 / 10 september? Klik hier of klik hier (YouTube)
Voor het tweede promotiefilmpje 'Ben jij erbij?': klik hier
Voor een inspirerend voorbeeld van een promotiefilmpje uit Zwolle: klik hier.

11. Wilt u ideeën opdoen hoe u een mystery guest kunt laten observeren? Klik hier (Hillsong Church), klik hier (Uniting Church), klik hier (Haagse kerken) en klik hier (pleidooi Harvey)
 
12. Wilt u meer informatie in algemene zin? Bezoek de website  www.kerkproeverij.nl

13. Wilt u de gratis nieuwsbrief ontvangen? Klik: info@kerkproeverij.nl Op dit mail adres kunt u ook uw kerk aanmelden als deelnemer aan de Kerkproeverij.


14. Wilt u achtergronden lezen in een boek over de initiatiefnemer Michael Harvey? Klik hier voor impressies waarin hij aan het woord komt.


15. Wilt u weten welke kerken er mee doen en wie de landelijke coördinatoren zijn? Klik hier

16. Wilt u een video zien met Michael Harvey in het kader van een geloofsgesprek? Klik hier (KRO/NCRV)

17. Wilt u zien hoe de Amerikanen zich voorbereiden op hun Back to Church Sunday van 2017 (hun editie van Kerkproeverij) en glimlachen om de manier waarop ze humor in hun promotiefilmpjes inzetten? Klik hier

18. Wilt u een theologische discussie over het begrip 'gastvrijheid' lezen? Klik hier voor een reflectie op hoofdstuk 4 'gastvrijheid' van het boek 'Heilige onrust' van Frits de Lange. 

19. Wilt u een liturgische schikking bij Kerkproeverij? Klik hier

20. Wilt u verhalen van mensen rond Kerkproeverij? 
Klik hier voor wie Paul van Geest (rooms-katholiek) zou willen uitnodigen. 
Klik hier voor wie Paulien Vervoorn (evangelisch) heeft uitgenodigd. 

21. Bent u bereid een enquête in te vullen over uw ervaringen met de Kerkproeverij? Klik hier


Onderliggende pagina's:
 • Preekschets 'kerkproeverij' van Jeroen Herben
 • Promotiefilmpje
 • Promofilmpje (2): Ben jij erbij?
 • Michael Harvey aan het woord
 • Coordinatoren
 • Logo Kerkproeverij
 • Kaarten Kerkproeverij
 • Posters Kerkproeverij
 • Frequently Asked Questions
 • Nieuwsbrief Kerkproeverij, nr. 1
 • Nieuwsbrief Kerkproeverij, nr. 2
 • Nieuwsbrief Kerkproeverij nr. 3
 • Uitnodigend bloemschikken: Schuif eens aan
 • Welkom: zeg het met bloemen
 • Wie wil proeven : Kees Posthumus
 • Feedback gevraagd op Kerkproeverij