Raad van Kerken in Nederland

Kerkproeverij 2018 | Nieuwsbrief Kerkproeverij, nr. 1

Voor u ligt de nieuwsbrief Kerkproeverij, een initiatief in de periode 1 januari – 1 oktober 2017 om iedereen bij te praten over recente ontwikkelingen in de campagne Kerkproeverij, die uitmondt op een kerkdienst waarvoor kerkleden gasten uitnodigen om mee naar de kerk te komen. Deze kerkdienst wordt gehouden op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017.Ja, ik kom
Zeker twintig kerken in Nederland doen mee met het initiatief om samen op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 een kerkdienst te organiseren in het kader van een invitatie zaterdag/zondag. Idee, is dat mensen uit de plaatselijke parochie en gemeente iemand uit de eigen kring uitnodigen die weinig vertrouwd is met de kerk en het best wel leuk vindt om samen met iemand anders een keer een kerkdienst te bezoeken. De campagne waarbinnen dit vorm krijgt, heet ‘Kerkproeverij’. Het succes hangt af van plaatselijke pastores en vrijwilligers die het idee in de eigen kerk oppakken.

Support
Hoewel het succes afhangt van plaatselijke sleutelfiguren, proberen de kerken met enkele partners support te geven aan de campagne. De EO is mediapartner en samen met de KRO/NCRV zorgen beide omroepen voor begeleiding op televisie, op de radio en op het internet. Een speciale materiaalbox op internet is beschikbaar waar mensen gebruik van kunnen maken voor plaatselijk werk. Daarin zitten filmpjes die je kan laten zien aan een groep mensen als opmaat voor een gesprek en natuurlijk kaarten die je kan printen om mensen in de week voor 10 september concreet uit te nodigen.

Lange aanloop
Hoewel de feitelijke campagne in de week voorafgaand aan 10 september zichtbaar wordt voor de buitenwacht, is de feitelijke aanloop binnen de kerken veel langer. Het gaat uiteindelijk alleen om het uitnodigen van mensen in de kerk, maar daarachter gaat het ook om een cultuur van uitnodigen. Gemeenteleden en parochianen zijn er lang niet altijd aan gewend dat je met je hart op de tong loopt. Dus dat vraagt enige stimulans. De aanloop van de campagne is al begonnen. Een belangrijk moment is een werkdag met Michael Harvey die het idee in Engeland van de grond heeft getild.

Meedoen?
Wil je meedoen als plaatselijke kerk? Geef dan de naam van een contactpersoon met contactgegevens op aan één van onderstaande coördinatoren en stuur een cc-tje naar rvk@raadvankerken.nl. U krijgt dan maandelijks gratis de nieuwsbrief, waarin we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En we nemen uw kerk (even vermelden om welke kerk het gaat, zowel denominatie als plaats) op in het totaaloverzicht van de site. Er zijn voor u als plaatselijke kerk of parochie geen kosten verbonden aan deelname. Wel zult u zich zelf moeten inspannen om de campagne in uw eigen kerk aansprekend van de grond te tillen.

Coördinatoren
De meeste kerken die meedoen hebben een coördinator aangesteld. Op dit moment ziet de lijst er als volgt uit:
Anglicaanse Kerk: Ruan Crew
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten: Janneke Doornebal
Christelijke Gereformeerde Kerken: Jan Wessels
Doopsgezinde Sociëteit: Henk Stenvers
Evangelische Broedergemeente: Johannes Welschen
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt: Maaike Oosten
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten: Rudy Dingjan
Kerk van de Nazerener: Paul de Jong
Leger des Heils: Alex van Zoeren
Migrantenkerken (verenigd in Skin): Anmar Hayali
Nederlands Gereformeerde Kerken: Peter Wieringa
Nieuw Apostolische Kerk: Ruud Vis
Oud-Katholieke Kerk: Jutta Eilander
Protestantse Kerk in Nederland: Nynke Dijkstra
Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers): Marlies Tjallingi
Remonstrantse Broederschap: Peter Nissen
Rooms-Katholieke Kerk: Arjen Bultsma
Syrisch-Orthodoxe Kerk: Samuël Dogan
2of3bijEEN: Jasja Nottelman
Unie van Baptistengemeenten: Ingeborg Janssen
Verenige Pnkster- en Evangeliegemeenten: Machiel Jonker
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland: scriba

Verder wordt de campagne gesteund door onder meer de Raad van Kerken in Nederland, MissieNederland, de IZB, de EO en de KRO-NCRV.


Deze uitgave ‘Nieuwsbrief kerkproeverij’ verschijnt maandelijks in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2017. De uitgave is bedoeld voor iedereen die plaatselijk of elders in de kerk verantwoordelijkheid wil nemen voor de kerkproeverij, zodat het plaatselijk met passie kan worden opgepakt.