Liturgie van martelaren

Yosé Höhne - Sparborth heeft een filmpje uitgebracht van 12 minuten, waarin ze laat zien hoe de Chaldeeuws-Katholieke Kerk in Kirkuk de martelaren herdenkt die sinds 1981 het leven hebben gelaten bij het geweld in Irak. Het filmpje geeft achtergrondinformatie met data over wat er de achterliggende jaren is gebeurd. Beeldopnames van een speciale gedachtenisviering completeren het geheel.

Diverse beelden laten zien hoe verschillende religieuze groeperingen in Kirkuk tegen de verdrukking in elkaar blijven opzoeken en muziek, dans, liturgie en gesprekken gebruiken om onderling elkaar vast te houden. Kerken in de stad Utrecht zijn een adventsactie begonnen om geld in te zamelen voor vluchtelingen-studenten in Kirkuk. Voor 2500 euro kan men één student een jaar lang in de gelegenheid stellen de studie op te pakken aan de Arabischtalige universiteit van Kirkuk. Mensen die een bijdrage willen leveren kunnen die overmaken op rekeningnummer NL78RABO0181916525 t.n.v. de St. Martinusparochie in Utrecht o.v.v. adventsactie 2016. 

Voor het filmpje: klik hier

Bron: Yosé Höhne-Sparborth, lid van de Raad van Kerken namens 2of3bijEEN.

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan