Raad van Kerken in Nederland

2016 | Nix, nooit, geen druppel

Waar komt die belofte toch vandaan, dat een heilssoldaat bij zijn of haar inzegening belooft geen druppel alcohol aan te raken? De jongste uitgave van De Strijdkreet gaat daar uitvoerig op in. Het gaat trouwens niet alleen om alcohol, maar ook om drugs, porno en tabak; iemand die bij het Leger heilssoldaat is, is geheelonthouder. Een wijntje bij het eten, wat is daar nou mis mee?

Theo Wolterink, opgegroeid in Hengelo, legt uit dat heilssoldaten al zo’n beetje sinds de oprichting de belofte afleggen dat ze de alcohol links laten liggen. ‘Het Leger is op straat geboren. Grondlegger William Booth organiseerde evangelisatiediensten in Oost Londen, de achterbuurten van de stad. Het leven van die mensen werd in die tijd verwoest door alcohol. De mannen werkten zich stuk in de fabrieken en verdronken hun weekloon in het café. Veel mensen waren ook werkloos. Ze dronken om hun ellende te vergeten, maar het maakte de ellende alleen maar erger. Booth zag hoe het de gezinnen ontwrichtte. Hoe mensen honger leden en dus geen oor hadden naar het verhaal van Jezus en de liefde van God. Ze hadden brood, bad en bed nodig. ‘Een lege maag heeft geen oren’, zei hij. En dus begonnen hij, zijn vrouw en de mensen die zich bij hen aansloten hulp te verlenen. Ze wilden helpen en met de mensen optrekken, maar gebruikten zelf geen alcohol. Om te laten zien dat je beter af en gelukkig bent zonder drank’.


De Strijdkreet gaat ook in op wat alcohol fysiek met mensen doet. De uitgave citeert de Gezondsheidsraad die stelt dat alcohol zich in het lichaam gedraagt als een gifstof. Als je dus een enkel gezondheidsrisico wilt lopen, kun je beter niet drinken. ‘Maar als je tóch wilt drinken – let wel, dit is dus geen advies! – dan zegt de Gezondheidsraad: maximaal één glas per dag voor zowel een man als een vrouw’.


Alcohol, zoveel is wel duidelijk, is een kankerverwekkend middel. Het is een feit, zegt de Strijdkreet, dat alcohol gerelateerd is aan tenminste acht verschillende soorten kanker, van slokdarmkanker en leverkanker tot maagkanker en borstkanker. Het is dan ook een macabere combinatie dat de medailles die met sport in Rio de Janeiro werden behaald steeds werd afgesloten met een viering in het Holland Heineken House. Daarmee wil men suggereren, zo lijkt het, dat sport en drank een logische combinatie zijn, maar dat is het niet. ‘Het is slim van de bierindustrie om zich te koppelen aan sport, vanwege het grote bereik en het goede imago van sport’, stelt de uitgave.


Het blad concludeert dat er op sigarettenpakjes allerlei enge plaatjes staan van verteerde longen. De drankindustrie krijgt dergelijke lasten niet opgelegd. ‘Waarom wordt voor tabak al zo lang intensief gewaarschuwd?’, stelt de Strijdkreet, ‘en valt dat bij bier wel mee?’ Als onderdeel van een antwoord zegt de heilsuitgave: ‘Dat je van roken longkanker krijgt, is ondubbelzinnig: dat is heel duidelijk aan te tonen. Chronische gevolgen van alcohol zijn minder snel zichtbaar en het is moeilijker aan te tonen na hoeveel jaar drinken en bij welke hoeveelheden alcohol deze gevolgen ontstaan. Het aantal alcoholdoden wordt wel geschat, maar alleen verkeersongevallen, zwangerschapseffecten en coma-zuipen zijn heel concrete kortetermijneffecten. Op de lange termijn is het vaak moeilijk aan te tonen hoeveel effect je drinkgedrag heeft op de ziekte die je krijgt’. Ook is duidelijk dat de alcoholindustrie een effectievere lobby richting de politiek heeft dan de tabaksindustrie. ‘Reclame voor tabak is wereldwijd per wet verboden. Alcoholreclame is nog volop toegestaan omdat de producenten meer goodwill afdwingen bij de overheid’. De beschouwing sluit dan ook nuchter af: ‘Alcoholproducenten dragen bij aan onze economie en tja…. Veel mensen houden nu eenmaal van een wijntje op het terras’.

Bron: Strijdkreet