Raad van Kerken in Nederland

2016 | Hilligenpad

Hoe meer je de provincie intrekt, hoe meer je oude symbolen en rituelen tegenkomt. Dat kunnen mensen ontdekken die het nieuwe Hilligenpad gaan volgen, dat begin deze maand in Twente werd geopend. Vijf dagen lang kan je door Twente zwerven en de religieuze verhalen opsnuiven, die niet alleen in boekjes te vinden zijn, maar vanuit boomwortels, verhogingen in het landschap en vanuit dampend moeras tot je spreken.


De route telt vijftig halteplaatsen, begint bij Hof Espelo, waar je het bijbehorende boekje ook kan kopen in het bezoekerscentrum en eindigt bij de Zwanenhof in Zenderen. Onderweg loop je van verbazing naar verwondering.


We doen een greep. Het woord ‘duivelssteen’ laat al vermoeden dat je op een wonderlijke plaats belandt. Je komt terecht op een punt waar mensen hulp van boven hebben ingeroepen. De steen dankt zijn naam aan de vorm: de bovenkant lijkt op de oor van de duivel, menen de Twentenaren. Dat de steen mystieke krachten bevat, staat volgens de plaatselijke bevolking vast.


Wie dat beangstigend vindt en liever in wat kerkelijker vaarwater komt, kan zich haasten om bij de ‘domineesbult’ te komen. Waarschijnlijk is deze 75-meter-hoge bult aangelegd op initiatief van dominee Palthe (1767-1845). Hij hielp met het project mensen aan werk en creeërde een plek voor ontspanning.


Liever een wat rooms-katholieker anker in de route? Dat is natuurlijk geen probleem in het overwegend rooms-kathlieke Twente zijn volop kloosters en kerken te vinden. En wie zich aan een boegbeeld van het rijke roomse leven wil laven kan terecht bij het dr. Schaepmanmonument, dat bovenop de Tubbergse Esch is te vinden compleet met zijn motto: ‘Credo, pugno’, oftewel: Ik geloof, ik strijd.

De route is onlangs feestelijk geopend. Bij die gelegenheid waren er diverse verhalenvertellers die het verleden tot leven wekten. Onder hen de inmiddels al 87-jarige ds. Anne van der Meiden, die bij de Mariakapel op de Zenderse Es de reizigers opving. Hij ging in op de verwantschap tussen het landschap en het geloof. Daarbij weet hij als geen ander te relativeren en zijn stellingen met humor te doorspekken. Zo zegt hij ‘Ik praat liever over het geloof onder een oude boom, dan tussen jonge aanplant. Dat oale spul hef iets eigens’.


De journalist Gerard ter Horst liep mee met de groep die als verkenners de opening verzorgden. Hij verwoordde zijn bevindingen boeiend in het Nederlands Dagblad. Over de hagepreek van Anne van der Meiden schrijft hij het volgende: In zijn ‘preek’ cirkelt Van der Meijden in een mengelmoes van Twents en Nederlands om de vraag welke invloed de bodem en het landschap op het geloof van een streek hebben. ‘Toen ik vroeger, alleen, op de bospaden in de omgeving van Nijverdal en Rijssen fietste, dacht ik vaak: ja, we hebben iets eigens. En dat eigene van de streek is het meest dierbare wat ik tegenkom’.


Wat dat eigene precies is, komt de theoloog, als immer uitgerust met karakteristieke snor én pet, regelmatig tegen in gesprekken bij een sterfbed. ‘Op dat moment’, mijmert Van der Meiden, ‘komt de Twent niet met grote verhalen. Meestal is het een tijd stil en wordt dan verzucht: ik heb een mooi leven gehad. Ik vraag dan: en de angst voor het oordeel? Want dat durf ik een Twent wel onbekommerd te vragen, die wordt daar niet onrustig van. Ie zal ‘t goed met mie maokn. Doarmit goa ik weg.’ Dat betekent: God zal het goed met mij maken. Maar een Twent zegt niet God – ‘dat is voor theologen’ – maar Unze Va, Onze Vader. ‘Unze Va zal het goed met ons maken.’

Van der Meiden eindigt serieus. ‘De komst van Christus is het meest eigene wat ons kon overkomen. Hij werd een van ons, dat betekent dat ook wij van elkaar zijn. Dat noem ik noaberschap.’ Om er vervolgens abrupt een eind aan te brouwen: ‘Ie bekiekt het moar mooi’. Tot zover het Nederlands Dagblad.

Het boekwerkje ‘Het Hilligenpad, zwerven door Twente, is verkrijgbaar via www.hilligenpad.nl.

Bron: Website 'hilligenpad', Nederlands Dagblad, website Bornebloeit.nl

Foto Bornebloeit.nl