Centrum contextueel bijbellezen

Op 12 september a.s. organiseren de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en Vrije Universiteit (VU) in samenwerking met Kerk in Actie te Amsterdam een symposium in het kader van de start van het Centrum voor de Contextuele Lezing van de Bijbel, welke voortkomt uit de Stichting Dom Helder Camara Leerstoel.


Het centrum voor contextuele bijbelinterpretatie onderzoekt hoe context en interpretatie samenhangen. Centraal staat de vraag welke context tot welke interpretatie leidt en hoe dat zowel het verstaan van de tekst als van een maatschappelijke context verheldert. Bijzondere aandacht krijgen interpretaties die bijdragen tot een menswaardiger samenleving. Hiermee zet het centrum het werk voort van prof. dr. Hans de Wit (VU) en bouwt voort op de erfenis van de Braziliaanse bevrijdingstheoloog Dom Helder Camara. Het centrum werkt samen met een aantal maatschappelijke partners, waaronder Kerk in Actie, het Nederlands Bijbelgenootschap, de VU Vereniging/Van Coeverden Adrianistichting, en kerkgenootschappen als de Doopsgezinde Broederschap en de Remonstrantse Broederschap.

Van september tot en met november verblijven veertien buitenlandse studenten aan de VU en PThU in kader van het programma “Bridging Gaps,” gecoördineerd door het centrum. De studenten vormen een community of learners, waarin contextuele en interculturele bijbelinterpretatie centraal staat.

Vanuit de PThU is prof. dr. Klaas Spronk aan het centrum verbonden, vanuit de CHE Windesheim dr. Hans Snoek, en vanuit de VU prof. dr. Peter-Ben Smit. Smit is per 1 september benoemd tot hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie en houdt op 17 november zijn oratie.


Programma
13.30-14.00 Inloop met koffie, thee en muziek
14.00-14.20 Inleiding door Peter-Ben Smit over de doelstellingen en plannen van het Centrum
14.20-14.40 Toelichting door bestuurders vanuit de VU en PThU
14.40-15.10 Terugblik op het project Intercultureel Bijbellezen door Hans de Wit, Hette Domburg, Rommie Nauta
15.10-15.30 Pauze: Koffie, thee en muziek
15.30-16.00 Contextueel Bijbellezen in Nederland met o.a. Anne-Mareike Schol-Wetter en Klaas Spronk
16.00-16.30 Kansen voor Contextueel Bijbellezen
16.30-17.30 Afsluiting met borrel en muziek

De bijeenkomst vindt plaats in de filmzaal van de Protestantse Theologische Universiteit (VU-hoofdgebouw 1E19) in Amsterdam. Wie wel kan er bij zijn. Aanmelden pers kan via Sanne van Dijk, communicatiemedewerker evenementen PThU:j.s.van.dijk@pthu.nl / 0883371624

Bron: Persbericht organisatieRaad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl