Raad van Kerken in Nederland

Kerkennacht in 2019 | Vacatures

Op dit moment zijn er bij de taakgroep kerkendagen de volgende vacatures:

* Er is ruimte voor twee nieuwe leden binnen de landelijke taakgroep.

Omschrijving: er is ruimte voor een voorzitter in spé en een lid van de taakgroep. De taak bestaat uit het driemaal per jaar vergaderen en meedenken over de landelijke afstemming. Plaats van samenkomst is Amersfoort. Zij die een keer vrijblijvend de vergadering willen bijwonen kunnen zich melden via rvk@raadvankerken.nl