Vacatures

Op dit moment zijn er bij de taakgroep kerkendagen de volgende vacatures:

* Er is ruimte voor een nieuw lid binnen de landelijke taakgroep.

Omschrijving: de voorkeur gaat uit naar iemand van rooms-katholieke huize of naar iemand uit een kerk met minder dan 1 miljoen leden. De taak bestaat uit het driemaal per jaar vergaderen en meedenken over de landelijke afstemming. Plaats van samenkomst is Amersfoort. Zij die een keer vrijblijvend de vergadering willen bijwonen kunnen zich melden via rvk@raadvankerken.nl

* Er is ruimte voor iemand die facebook voor ‘kerkennacht’ bijhoudt.

Omschrijving: de voorkeur gaat uit naar iemand met affiniteit richting social media. De taak bestaat uit het driemaal per jaar een vergadering bijwonen van de landelijke werkgroep. De informatie die daar wordt opgedaan en die wordt aangevuld met berichten die via de website van de Raad naar buiten komen, moeten met een vertaalslag op facebook worden geplaatst. Zij die meer over deze taak willen weten, kunnen zich melden via rvk@raadvankerken.nl

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan