Raad van Kerken in Nederland

Vieren | Kerkennacht na 2017

FACEBOOK


 




            

 

  
                              
 
Bekijk de film direct   Deelnemende kerken  
Bericht over filmpje Kerkennacht    editie 2017  


Meedoen Tips Vacatures ANBI Kerkennacht

   
                              
Communicatieplan  Leaflet  Nieuwsbrieven  Ideeën voor de Kerkennacht
       

     
Downloaden logo                                                                                                       



In het weekeinde van 23 tot 25 juni 2017 vond de Kerkennacht plaats. In vele dorpen en steden in Nederland hebben kerken, van welke snit ook, hun deuren wagenwijd opengezet. Een succesvolle formule die sinds 2007 in Nederland wordt aangeboden.

Een kerngroep overlegt intern over een volgende editie. Als u het leuk vindt om ook op landelijk niveau daarbij een rol te spelen, kunt u zich melden bij rvk@raadvankerken.nl. Enkele mensen uit de kerngroep nemen dit jaar afscheid, dus er is ruimte voor anderen die één of meer edities van de Kerkennacht willen meedenken over hoe de campagne vorm te geven. 

De Kerkennacht is een oecumenisch evenement. In Nederland, maar ook in diverse andere Europese landen openen tal van kerken en gebedshuizen in een weekend hun deuren. Ze laten nieuws- en leergierige bezoekers mee genieten waar zij goed in zijn. 

Verleid mensen tot een inspirerende tocht langs en door kerken. Een uitgelezen kans om van het langste weekend van het jaar een bezinnend feest te maken. Hieronder zetten we enkele elementen op rij, die bij voorgaande edities verder zijn uitgekristalliseerd. 

Landelijke afstemming
Er is een landelijke werkgroep bij de Raad van Kerken. Deze groep bestaat deels uit mensen met veel ervaring, deels uit mensen met nieuw enthousiasme. Zij zorgen voor een thema van de kerkendagen. Plaatsen kunnen dat thema overnemen, als ze willen. Dat maakt de publiciteit eenvoudiger. Men sluit immers aan bij een breder initiatief. De landelijke werkgroep zorgt voor wat landelijke publiciteit en voor onderlinge uitwisseling van ideeën. Afhankelijk van de fondsen zet men steviger of voorzichtiger in. De landelijke werkgroep stemt de dagen ook af met landelijke media en zorgt voor imput en vergelijking met buitenlandse initiatieven. Want zoals veel oecumenisch werk geldt ook hier: kerkzijn reikt verder dan de eigen grenzen.

Onderzoek
De onderzoeker Henk de Roest heeft enkele jaren geleden onderzoek gedaan naar het effect van de kerkendagen. Uit het onderzoek bleek dat de meeste bezoekers kerken aandoen waar ze anders niet over de vloer komen. De kerkendagen helpen dus de drempel van de kerk lager te maken.

Bestuur
Voorzitter van de landelijke taakgroep is: ds. Bert Kuipers uit Rotterdam.
Secretaris van de landelijke taakgroep is: Margriet  Quarles van Ufford uit Den Haag.
Penningmeester van de landelijke taakgroep is: Dick van Royen uit Utrecht.
Correspondentie met de taakgroep kan plaatsvinden via: rvk@raadvankerken.nl  o.v.v. ‘kerkennacht’