Raad van Kerken in Nederland

Geloven in Syrie | Toolkit

Publiekscampagne – Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak (februari – juni 2016)

Dossier voor parochie, gemeente en raad van kerken

 Deelnemers  Sprekerslijst  Gebedsteksten Basisinformatie

Veel achtergronden van de situatie zijn te vinden op een dossier dat mediapartner Het Nederlands Dagblad heeft opgebouwd. Het is toegankelijk via: https://www.nd.nl/hoopvoor


Onderliggende pagina's:
  • Gebedsteksten
  • Sprekerslijst
  • Basisinformatie: waar te vinden
  • Deelnemende organisaties