Raad van Kerken in Nederland

Samenleving | Geloven in Syrie

Hier staan artikelen rond de actie van de Raad en andere organisaties voor christenen in Syrie en Irak.
Er zullen teksten komen in vier categoriën: actualiteit, toolkit, getuigenissen, achtergronden. Met de toolkit kan men ook plaatselijk aan de gang.

       
 Acties  Toolkit  Getuigenissen  AchtergrondenOnderliggende pagina's:
  • Acties
  • Toolkit
  • Getuigenissen
  • Achtergronden