Raad van Kerken in Nederland

Regio/Lokaal

De nieuwe pagina 'Regio/lokaal' op de website van de Raad van Kerken in Nederland is bedoeld voor plaatselijk oecumenisch kerknieuws dat aangeleverd wordt door regionale en lokale Raden van Kerken. Zo willen wij de Raden in het land beter over het voetlicht brengen en het werk van de Raad van Kerken dichter bij de lokale gemeenteleden.

Om ervoor te zorgen dat de pagina relevant blijft, vragen we u met de volgende zaken rekening te willen houden:

1. zorg dat uw stuk ook voor lezers uit andere delen van het land interessant is;
2. houd uw stuk leesbaar, verdeel het in duidelijke alinea's met een intro en tussenkopjes, met niet meer dan 600 woorden per artikel (1 kantje A4);
3. alleen artikelen aangeleverd namens een regionale of lokale Raad, door een bestuurslid, worden geaccepteerd en geplaatst;
4. wij houden ons ten allen tijde het recht voor artikelen te weigeren. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.


Uw bijdragen zien wij tegemoet via e-mail: rvk@raadvankerken.nl.

Wij hopen dat u graag gebruik zult maken van deze unieke mogelijkheid. 

Hieronder vindt u actuele artikelen uit de regio, met de historie in het archief
en daaronder overige artikelen:


Onderliggende pagina's:
 • Haarlem, 21 september 2017: Week voor de ontmoeting
 • Stichting Babyspullen
 • Zeeland, 5-27 augustus 2017: 500 jaar protestant
 • Amsterdam, 14 juli 2017: Reis in de tijd met Luther
 • Megen, 1 juli 2017: Inspiratiemiddag Kerk- en kloostertuinen
 • Amsterdam, 1 juli 2017: Landelijke Bezinningsdienst afschaffing slavernij.
 • Amersfoort, 24 juni 2017: Lieddag Heel de aarde
 • Utrecht, 23-24 juni 2017: Utrechtse Kerkennacht
 • Maastricht, 17 juni 2017: Borders and Bridges
 • Archief
 • Doe de oecumene-scan
 • Bundel plaatselijk de krachten in een convenant