Participatie in Werk

Biddag, dankdag en zondag van de arbeid

Biddag 2015 - Materiaal voor viering en gesprek rond ‘participatie in werk’ als katern in Oecumenisch Bulletin. Een uitgave van Kerk in Actie en de Raad van Kerken.

Het materiaal voor viering en gesprek rond een bepaald thema op het terrein van arbeid, economie en sociale zekerheid werd lange tijd verzorgd door DISK-Arbeidspastoraat in samenwerking met Kerk in Actie. Het afgelopen jaar is de werkorganisatie van DISK afgebouwd. Aan dit materiaal voor viering en gesprek wordt nu in de samenwerking van Kerk in Actie en de Raad van Kerken een vervolg gegeven met het katern ‘Participatie in werk’ in Oecumenisch Bulletin 1/2015.
Het thema ‘Participatie in werk’ is gekozen in verband met de nasleep van de economische crisis met een behoorlijk hoge werkloosheid. Een opvallend fenomeen is ook de toename van een flexibele participatie in werk. De term ‘participatie’ refereert ook aan de ‘participatiesamenleving’ en aan de ‘Participatiewet’ die in januari 2015 van kracht wordt.
In vergelijking met de publicatie van het materiaal in het DISK-tijdschrift Ondersteboven is de omvang behoorlijk afgeslankt. Kon in Ondersteboven een thema breed worden belicht, nu wordt volstaan met een beknopt achtergrondartikel en een ervaringsverhaal. De aandacht voor de drie momenten in het kerkelijk jaar waarop in het bijzonder aandacht gegeven kan worden aan een thema gerelateerd aan arbeid, economie en sociale zekerheid, is gehandhaafd. Zo treft u suggesties aan voor prediking en liedkeuze in relatie tot de biddag voor gewas en arbeid, de zondag van de arbeid en de dankdag voor gewas en arbeid dan wel een oogstdienst. De suggesties voor de bid- en dankdag sporen met lezingen van het Oecumenisch Leesrooster. De suggesties voor de zondag van de arbeid sporen met het leesrooster van de Rooms-Katholieke Kerk. Tot slot treft u ook suggesties voor jongeren en het thema aan.

Het materiaal is voor € 3,00 (inclusief verzendkosten) te bestellen via rvk@raadvankerken.nl dan wel te downloaden.

Voor downloaden: klik hier

Aan de brochure werkten mee:

Bert Altena, predikant van de Protestantse wijkgemeente Assen-Noord
Trinus Hoekstra, Projectmanager Kerk in Actie binnenlands diaconaat
Henk Janssen,
hoofdredacteur Tijdschrift voor verkondiging
Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
Maartje Wildeman, predikant in de Protestantse Gemeente Oudemirdum Nijemirdum SondelReacties: 1-3
Door Gast: martin @ 2015-02-04 22:19:15
n.a.v. gespreksvragen participatie in we
Participatie, de inzet van mensen voor elkaar, is positief. Helaas het wordt verstoord door het gelddenken. In plaats van dit te verbeteren, gaat het om geldgroei voor de rijke sector.
Men moet rekening ermee houden, dat we al onze talenten en capaciteiten gratis en voor niets ontvangen hebben. Dankbaar hiervoor zijn. Goed, indien een samenleving zodanig is ingericht, dat kansen onze talenten en capaciteiten te ontwikkelen, optimaal is. Helaas in onze samenleving speelt een afbraak. Kansen voor armen verminderen.

Tegenprestaties voor wat we kunnen geven, mogen met wat we ontvangen in balans zijn, maar niet overdreven. In feite kunnen we dankbaar zijn voor alles, wat we uit de gehele wereld /alle generaties ontvangen.
Maar juist van mensen met weinig talent en/of handicaps, horen we niet veel te verwachten. Maar nu worden ze gedwongen werk te verrichten ter vervanging van meer bekwamen, die hiervoor ontslagen worden. Naast de dwang geen tegenprestatie boven hun sociaal minimum, dus een nieuw soort slavernij ten bate van de rijke sector.
Door Gast: Richard @ 2015-02-06 08:33:00
Versluierd
Ik vraag me af of we in het woordgebruik van de overheid moeten meegaan en over participatie moeten spreken. Het viel me op in de uitgave dat je dat woord als zodanig in de bijbel niet tegenkomt. Is het geen pr-begrip van een overheid en bedrijfsleven en investeerders die minder sociaal beleid willen aanprijzen?
Door Gast: ans brandsma @ 2015-02-21 22:28:59
participatiesamenleving
De eerdere reacties spreken me aan: de wereldraad van kerken heeft het begrip indertijd veel breder neergezet: a Just, Participatory, Sustainable Society. Ik zou willen dat de kerken, teruggrijpend op deze context, een stukje van hun eigen geschiedenis, daar eens een kritische noot over kraken: hoe staat het met de rechtvaardigheid (zie gast Martin), de duurzaamheid en houdbaarheid?
En dat zo'n term niet in de bijbel staat, gast Richard: ach, er staan wel meer woorden niet in de bijbel waar we ons vandaag de dag over bekommeren (euthanasie, privacybescherming bijv.). En er staan ook woorden wel in de bijbel waar we ons eveneens over bekommeren (dood aan de heidense Bašlpriesters, inwoners van een overwonnen stad uitmoorden - Gods opdracht(?)).
We zullen met de kennis en inzichten van nu de bijbelse waarden en noties moeten vormgeven in de samenleving van nu. Het liefst een beetje meer hoorbaar en zichtbaar.
Reacties: 1-3
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl