Fototaal

U kunt in gesprek gaan met een groep door de leden verschillende foto's voor te leggen en hen te laten kiezen welke foto in het kader van hun eigen 'beleving van eucharistie / avondmaal' het meest aanspreekt. De foto's dienen dan als hulpmiddel om mensen aan te spreken. Wij geven hieronder twee series van vijf. We hebben de foto's uitgekozen als associatie op de vijf typeringen van Lima, dat zijn: dankzegging van de Vader, gedachtenis van Christus, aanroepen van de Heilige Geest, gemeenschap van de gelovigen, maaltijd van het Koninkrijk. U zult in het gesprek merken dat mensen toch vooral associatief kiezen. De  beginvraag luidt: 'Als u uw gevoelen ten aanzien van het avondmaal / de eucharistie moet weergeven met de keus uit één van de vijf foto's; welke foto benadert uw gevoel dan het meest?'Foto 1: 


Foto 2:


Foto 3: Foto 4: Foto 5: 

Tweede reeks:
Foto 1:


Foto 2: 

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Als u internet opgaat, merkt u dat er ook veel speelse en cynische verbeeldingen zijn gemaakt van het avondmaal / de eucharistie. Meestal zijn het bewerkingen van het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci. Wij geven er hier een viertal weer. Een leidende vraag om het gesprek te beginnen zou kunnen zijn: 'Welke foto's van het avondmaal / de eucharistie' vindt u zinvol en welke wijst u als smakeloos af?' Foto 1: 

Foto 2:Foto 3:

Foto 4: Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl