Raad van Kerken in Nederland

2007 | Juni


Onderliggende pagina's:
  • Premier roept kerken op kabinetsbeleid kritisch te volgen
  • persbericht voorzitter Raad van Kerken in Nederland