Raad van Kerken in Nederland

Vluchtelingen | Documenten Asielbeleid

Documenten


Basisdocument voor een humaan en rechtvaardig asielbeleid
(uitgave 2010);
voor de Word-versie: klik hier; voor de PDF: klik hier

 
Van Kerkinactie
Handreiking voor diaconieën inzake de pardonregeling voor asielzoekers 


Zeven punten voor een nieuw asielbeleid (Word document)