Raad van Kerken in Nederland

Interreligie

De Raad van Kerken heeft een Beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting. Daarnaast doet de Raad van Kerken mee in verschillende vormen van interreligieus overleg zoals In Vrijheid Verbonden en het Cairo-overleg.

Overleg Joden, Christenen, Moslims (OJCM)
In het Overleg Joden, Christenen, Moslims participeren behalve de Raad van Kerken: het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en het Contactorgaan voor Moslims en Overheid. Het Caïro-overleg heeft onder meer de dialoogwandeling in Amsterdam georganiseerd, zich sterk gemaakt voor een terughoudende overheid inzake slachtverordeningen en de drie religies kwamen met gezamenlijke verklaringen over milieu en vrede.


In vrijheid verbonden
Een landelijk platform waarin alle religies in Nederland en nog andere kerken dan de lid kerken van de Raad van Kerken mee doen is 'In vrijheid Verbonden'. De vertegenwoordigers van de diverse religies hebben de handen ineen geslagen om zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie. De eerste presentatie was bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Elk jaar rondom 23 november is er een bijeenkomst, omdat ze aansluiten bij de Unie van Utrecht van 23 januari 1579, waarin het recht van vrijheid van godsdienst is vastgelegd. 
Meer informatie: www.invrijheidverbonden.nl.


Beraadgroep
Binnen de Raad van Kerken is er een beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting. Deze staat onder leiding van dr. Jan Peter Schouten en adviseert de plenaire Raad van Kerken. De beraadgroep heeft diverse publicaties op zijn naam staan. De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting bevordert de interreligieuze dialoog en belegt consultaties met aanhangers van andere religies, zowel op theologisch als op maatschappelijk terrein; zij onderzoekt de mogelijkheden voor de oprichting van een Platform voor Religies en Levensbeschouwing op nationaal niveau; zij doordenkt de consequenties van de interreligieuze dialoog voor de identiteit van christenen.


Voorzitter: dr. Jan Peter Schouten
Secretaris: drs. L.F.M. van Oers, Postbus 13049, 3507 LA  UTRECHT, tel. 030 2326936

Tijdschrift: Begrip Moslims en Christenen
Het tijdschrift BEGRIP MOSLIMS CHRISTENEN wil vanuit de Rooms Katholieke Kerk in Nederland en Vlaanderen en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland meer onderling begrip kweken tussen moslims en christenen. Het roept gelovigen van beide godsdiensten op tot ontmoeting met respect en behoud van eigen identiteit. Meer informatie: www.begripmoslimschristenen.jouwweb.nl.

Christelijk getuigenis in een multireligieuze wereld; aanbevelingen voor gedrag
Dit document werd gepresenteerd op 28 juni 2011 op het hoofdkwartier van de Wereldraad van Kerken te Geneve door dr. Geoff Tunnicliffe, algemeen secretaris van de Wereldwijde Evangelische Alliantie, dr. Olav Fykse Tveit, algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken, en kardinaal Tauran van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog. De Nederlandse vertaling is verzorgd door Wilbert van Saane, stafmedewerker van de Nederlandse Zendingsraad te Utrecht.


Twitter
Er worden regelmatig tweets over Interreligie worden verzonden via het nieuwe Twitter-account @dutchreligions van de gezamelijke religies uit het Caïro-overleg.

Lokale interreligieuze dialoog
‘Geloven in Samenleven’ is een interreligieuze projectgroep die bestaat uit maatschappelijke activeringswerkers van de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms- katholieke Kerk en het Islamitisch Activeringswerk. 

De doelstelling van de projectgroep is bruggen bouwen tussen verschillende religies op plaatselijk niveau. Zij doet dit door  het ondersteunen en stimuleren van de plaatselijke interreligieuze contacten door middel van het aanbieden van werkmaterialen. Daarnaast worden regionale vergaderingen georganiseerd waar ideeën uitgewisseld kunnen worden. 


De projectgroep 'Geloven in Samenleven' is voortgekomen uit het landelijk project Sohbet en het samenwerkingsverband ‘christenen – moslims’ in Noord-, Oost en Midden-Nederland dat al vanaf het begin van de 90-er jaren actief is. 

Informatie over plaatselijke interreligieuze activiteiten ontvangen we graag via e-mailadres: info@geloveninsamenleven.nl.

Bekijk ook de geheel vernieuwde website: www.geloveninsamenleven.nl.


Meer over de beraadgroep en interreligie kunt u via deze link lezen.

 

Lees hieronder de actuele artikelen op deze pagina:


Onderliggende pagina's:
 • Ramadangroet 2017
 • Kerstwens Moslimgemeenschap
 • Symposium 'Vluchteling, Religie en Samenleving'
 • Moskee & Kerk in Amsterdam-Noord
 • Je suis Charlie in Utrecht
 • Haridat Rambaran overleden
 • Holigroet 2015: 6 maart
 • Ontmoeting of isolement?
 • Bedevaart en offerfeest 2014
 • Agenda van de toekomst
 • Themamiddag 21 november
 • Verklaring over Bezit
 • Van gedenken tot verzoenen
 • Dilemma 4 mei
 • Herdenking op de Dam
 • Religies herdenken samen
 • Interreligieuze Indonesische delegatie
 • Moslimleiders bij Jom Hasjoa
 • Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting
 • Archief
 • Like DutchReligions
 • Op weg naar geluk
 • Geestelijke zorgverlening
 • A Common Word